OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

2% z dane

Vitajte na stránke kynologiasala.wbl.sk v sekcii 2% z dane


 

 Milí členovia Kynologického klubu Šaľa, známi a priatelia,

dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o darovanie 2% z Vašich daní

na podporu a rozvoj našeho klubu.

 

 

Údaje prijímateľa:
 

Názov:  Miestny kynologický klub Šaľa
Forma: Občianske združenie 
            IČO 42336058
Ulica:    Smetanova1221/9
Mesto:  Šaľa
PSČ:     927 01
Okres:  Šaľa
Štát:     Slovenská republika
Banka:  Slovenská sporiteľňa , a.s.
           Č.Ú. 5050798543/0900


Ako poukázať 2%
 

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďakujeme