OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výcvik psov

 

Vitajte na stránke kynologiasala.wbl.sk v sekcii Výcvik psov


Výcvik prebieha pravidelne 1 x týždenne každú nedeľu 

poslušnosť

zimné obdobie o 9,00 hodine

letné obdobie o 8,00 hodine

po skončení poslušnosti nasleduje obrana


Výcvik základnej poslušnosti


Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky cviky. Preto by bolo dobré, aby si psovod so svojím psíkom aj doma čo najčastejšie (najlepšie denne) opakoval všetko, čo sa pes už naučil. Na začiatku každej výcvikovej hodiny cvičiteľ dohliada na vykovávanie cvikov a opravuje chyby.

Základné cviky

Privolanie ( ku mne, k nohe za pochodu, k nohe na mieste )

Chôdza pri nohe ( všetky smery )

Povel    Ľahni

Povel    Sadni

Povel    Vstaň

Odloženie psa na mieste (dlhodobé )

Aport ( základy prinášania )

Základy obrany ( revír - vyštekanie,  koža, pešek, rukáv - podľa veku psa )

Vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov ( pri malých plemenách )

 

 

Doplnkové cviky

socializácia psíka - zoznamovanie s ostatnými psami

prerušenie nežiadúcej činnosti ( požieranie potravy )

štekanie na povel

pokoj psa pri strelbe

 

Pri agresívnych psoch je potrebné, aby pes nosil košík, hlavne na začiatku, kedy sa stretávame a psíkov púšťame na voľno, aby sa trošku vybehali, pohrali a poočuchávali. Keď je pes agresívny a hlavne majiteľom neovládateľný, dochádza zbytočne k potyčkám hlavne medzi psami a niekedy aj majiteľmi, preto by sme tomuto radšej predišli. Pri cvičení samozrejme, keď je pes na vodítku, nemusí mať košík.

Ďakujeme!

:-)

 

 

Daisyka stráženie predmetu

(pretek Česká Skalica r.2009)


 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk